Älgabäcksryd
560 31 Tenhult
036 - 942 14
info@missonshuset.com
www.missionshuset.com

Ordförande
Nils-Erik Andersson
036 - 940 25
nilserik.a@swipnet.se

Kontakta Styrelsen
styrelsen@missionshuset.com
ÄMU:s ordförande
Elsa Larsson
076 824 32 22
elsalarsson2@gmail.com

Pastor
Rickard Thoursie
0705 - 44 65 82
rickard@missionshuset.com

Bankgiro 5103-4940 (Swedbank)
ÄMU:s Plusgiro: Pg 857561-5
Swish: 123 081 08 38