Älgabäcksryds missionsförsamlings ungdom, ÄMU, är en fristående förening men samtidigt en del av Älgabäcksryds missionsförsamling. Många av Ödestugubygdens barn och ungdomar är delaktiga i någon del av vår verksamhet. Som fristående förening har vi egen styrelse och ekonomi. Vi har tillsammans med missionsförsamlingen en pastor anställd på heltid. I övrigt sker allt arbete ideellt. Allt vi gör tillsammans har sin grund i vår kristna tro.Många utav våra ledare har gått utbildningen ”I Trygga händer” som är en etisk vägledning för arbete bland barn och ungdomar.
Vi i missionsförsamlingen är väldigt glada och tacksamma över alla barn och ungdomar som kommer till missionshuset.

Läs om vår värdegrund: ÄMUs värdegrund

Välkommen med!

Genom ordförande Linda Thorstensson