Alla daglediga är välkomna till Öppet Hus som är gemensamt med Ödestugu församling (Svenska Kyrkan). Det äger rum onsdag eftermiddag 15.00 en gång i månaden under terminerna.