I cellgruppen möts vi i en mindre och vardagsnära gemenskap där vi delar livet, fikar, läser bibeln och ber tillsammans. Man bestämmer tid och plats, från gång till gång, med de som är med i gruppen.