Tycker du om att sjunga är du välkommen att vara med i vår kör Gott
noter