Som regel firar vi Gudstjänst varje helg i missionshuset, oftast på söndagarna klockan 10.00. Det är församlingens viktigaste tillfälle för gemenskap, tillbedjan, sång, Guds Ord, bön och förbön.