Älgabäcksryds Missionsförsamling består av en skara vanliga människor, med en tro på Gud. Vi vill försöka vara en gemenskap där du kan känna dig välkommen att vara med, en gemenskap där vi vill berätta om det som vi tror är det viktigaste av allt. Att vi är Älskade av Gud.
Församlingen är ansluten till Svenska alliansmissionen, SAM. Vårt geografiska område är Ödestugu socken med omnejd. Till församlingen är ett 100-tal medlemmar anslutna. I barn och ungdomsgrupperna finns ett 100-tal deltagare.

Bibeln och dess budskap är grunden för vår tro och vårt engagemang: Att göra Jesus Kristus känd och trodd är vårt uppdrag.Det är i möten med andra som vi växer och utvecklas som människor. På samma sätt är det i mötet med Gud. Möten med andra människor och mötet med Gud påverkar oss, och förändrar oss. Vi inbjuder därför till många ”möten” i missionshuset. Gudstjänster, nattvardsfirande, bibel och bönesamlingar, söndagsskola, scouting, tonår, daglediga, syföreningar, sång och musik m.m. Vill du veta mer om vår organisation och vår kristna tro så kan du besöka SAM:s (Svenska Alliansmission) Hemsida
Missionshuset är anpassat för personer med rörelsehinder. Psalmer och Sånger i storstil finns i en hylla till höger innanför dörren i kyrksalen. Hörslinga är installerad i kyrksalen och serveringssalen. Vid nattvardsfiranden används alkoholfritt vin och glutenfritt bröd.

Läs om vår syn på alkohol i Älgabäcksryds missionsförsamlings alkoholpolicy

Ladda ner vår Informationsfolder

Läs om vår miljöpolicy Älgabäcksryds Missionsförsamlings Miljöpolicy