Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

En skara vanliga människor, med en tro på Jesus.
En församling där vi är älskade av Gud.
En gemenskap där du kan känna dig välkommen!