NYA RESTRIKTIONER 2022-01-10:

  • Till gudstjänster och samlingar välkomnar vi max 50 personer inomhus (inklusive medverkande) och man får anmäla sig till respektive samling via församlingens hemsida under rubriken ”Anmälan Gudstjänst”. Om du själv inte reder ut det tekniska med att anmäla dig, be någon om hjälp så att du inte behöver missa det av den anledningen. 
  • De tillfällen det finns möjlighet och resurser vill vi även livesända samlingarna för de som inte har möjlighet att delta fysiskt. Detta meddelas i så fall.
  • Vi kommer inte ha kyrkfika närmaste tiden, detta för att minska risk för smittspridning.

Varmt välkomna till gemenskap i Älgabäcksryds Missionshus!Välkommen till Älgabäcksryds Missionsförsamling.
Kom låt oss vandra i herrens ljus. Jes 2:5
Vi är en kristen församling, ansluten till Svenska Alliansmissionen. Läs om vår tro och om församlingen i församlingens sida. Läs även om de olika ungdomsgruppernas Aktiviteter.
DSC2305-1_3_wide