Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

ÄMU

Vilka är vi

Älgabäcksryds Missionsförsamlings Ungdom – ÄMU ansvarar för församlingens barn- och ungdomsverksamhet. ÄMU leds av en egen styrelse där bl.a. representanter från de olika barn- och ungdomsgrupperna deltar tillsammans med ordförande, kassör och administratör.

ÄMU vill utforma en meningsfull verksamhet där alla barn och ungdomar känner sig välkomna. Vi vill vara en generös gemenskap där alla får känna att de är viktiga och värdefulla precis som de är. Vår önskan är att alla barn och ungdomar ska få veta att de är älskade av Gud och att de efter hand får ta steg vidare i en personlig kristen tro.

Arrangemang

Utöver de olika gruppernas regelbundna samlingar anordnar ÄMU varje år andra arrangemang t.ex. Slätterydsfestival, innebandyturnering, konsert och cafékvällar. ÄMU är varje termin även med och ansvarar för gudstjänster med temat ”Ung Tro”.

Svenska Alliansmissionens Ungdom

Vi är anslutna till Svenska Alliansmissionens Ungdom – SAU.
Genom SAU deltar vi i flera större arrangemang som läger, festivaler och ledarutbildningar.
Se mer information hos Svenska Alliansmissionens Ungdom (sau.nu)

Trygga händer

För att säkerställa att våra barn och ungdomar deltar i en verksamhet där alla får känna sig trygga genomgår våra ledare utbildningen ”I trygga händer” och visar även upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Frivillig medlemsavgift

Alla deltagare i ÄMUs grupper är medlemmar i SAU och omfattas av en försäkring, man är välkommen att betala en frivillig medlemsavgift på 100 kr/år.

Kontaktperson:
Ordförande Alma Eskilsson
0725 25 40 86