Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Cellgrupp

I församlingen finns det möjlighet att delta i en cellgrupp där man på ett enklare sätt får möjlighet att samlas och samtala, dela livet och den kristna tron, be och läsa Bibeln tillsammans.  

I nuläget finns några grupper i församlingen. I grupperna är man mellan 5-15 personer och träffas vanligtvis varannan vecka eller en gång i månaden. Vill du vara med i en cellgrupp eller har några frågor gällande cellgrupper? 
Hör av dig till vår pastor.

Kontaktperson:
Pastor Maria Pettersson
maria.pettersson@missionshuset.com
073 783 69 86