Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Söndagsskolan och barnkör

Söndagsskolan

I söndagsskolan träffas vi varje söndag som det är gudstjänst. Barn som fyller fyra år under året bjuds in till höstterminen. Vi är med en stund i början av gudstjänsten och barnen får en introduktion till bibelberättelsen, oftast i form av ett drama. Då får även församlingen en inblick i vad vi kommer att lära oss den söndagen. 

I söndagsskolan får barnen markera sin närvaro genom att t.ex. sätta upp ett klistermärke på en tavla. Efter bibelberättelsen som presenteras på olika sätt finns det tid för bön, pyssel och lek.  

Barnkören

I söndagsskolan ingår även Barnkören som är mycket uppskattad. Barnkören övar några gånger per termin och sjunger upp på Gudstjänst för alla åldrar. 

Barnhemmet Lidia Home

Alla som vill har möjlighet att stödja det Rumänska barnhemmet Lidia Home med en liten peng. Detta skickas vidare till SAU i slutet av terminen.  

Alla barn är välkomna

  • Vi tänker på att välkomna alla vid namn. 
  • När vi har drama får barnen välja vad de vill vara oavsett ålder eller kön. 
  • Vi ser till att alla som vill får tillfälle att tävla när vi har en sådan aktivitet. 
  • Vi pratar om hur det var på bibelns tid kontra nutid. 
  • De äldre barnen ges ibland extra ansvar. 
  • Vi försöker att ge alla barn talutrymme. 
  • Vi delar in barnen i mindre grupper vid aktiviteter för att alla skall komma till tals, vi skall hinna se dem och hjälpa till. 

Välkomna till Söndagsskolan och Barnkören!

Kontaktperson:
Agneta Arvidsson
0727 19 42 57