Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Gudstjänst

Varför Gudstjänst

De flesta söndagar firar vi gudstjänst tillsammans kl. 10. Vi som möts på gudstjänst kommer från olika sammanhang och med olika bakgrund. Alla är välkomna! Under gudstjänsten samlas vi, som kristna i alla tider gjort, för att möta Gud och möta varandra. Vi tror också att Gud vill möta oss där vi är i vår vardag och i våra liv. 

Vad kan jag förvänta mig

Gudstjänsten består av olika delar och exakt hur den ser ut kan variera. Musik, solosång och gemensam sång blandas med undervisning från Bibeln från vår pastor eller någon annan. I slutet av gudstjänsten finns det tid för bön på olika sätt och ibland firar vi också nattvard. Gudstjänsterna övergår oftast i kyrkfika där samtalen och gemenskapen fortsätter. Ibland är hela gudstjänsten anpassad för alla åldrar men vanligtvis är söndagsskolan och mittemellan med i inledningen för att sedan tillsammans med ledare gå vidare till sin egen samling.
Se mer info under fliken Söndagsskolan och Mittemellan.

Se kalendern nedan för att se när nästa gudstjänst är och varmt välkommen med! 

Barnvälsignelse

Välsignelse av barn är ett uttryck för vår tro på att Gud har ett försprång i varje barns liv. Alla barn tillhör Guds rike och ingen särskild akt behövs för att det ska bli så. Det är familjens och församlingens gemensamma uppgift att hjälpa barnet till medvetenhet om denna tillhörighet. 

Barnvälsignelsen är en tacksamhets- och glädjefest, en förbönsstund för barnet, dess föräldrar och syskon. Den uttrycker även vår vilja att ta emot barnet i vår gemenskap och att tillsammans med föräldrarna leda det till personlig, medveten tro och andlig mognad. 

När barnet blir äldre kan det själv ta ställning till om det vill bli döpt och medlem i församlingen. 

Dop

Dopet som kan se ut på många sätt är ett steg när man vill tro på Jesus och följa honom. I Nya testamentet beskrivs hur man döps in i Jesus Kristus och bekänner tron på honom. Man tar också emot Guds frälsning och det nya liv han välkomnar oss till. När människan sänks ner i vattnet och reses upp blir det en symbol för vad som sker – en övergång från död till liv och en påminnelse om Jesu kärleksgärning när han dog och sedan uppstod. Dopet är en yttre handling genom vilken Gud enligt sitt löfte förmedlar nåd till den som omvänder sig och tror. 

Dopet in i Kristus är också ett dop till gemenskap med andra troende. Vi praktiserar dop genom nedsänkning efter personlig bekännelse om tro på Jesus Kristus. I vår församling har vi dubbel dopsyn vilket innebär att vi också praktiserar dop av barn om så önskas. Detta om man som förälder, i sin önskan att ge sitt barn en kristen fostran, önskar den vägen istället för barnvälsignelse. Samma syn på att barnet tillhör Guds rike står fast oavsett om man vill välsigna eller döpa sitt barn. 

Vill du döpas, bli medlem i församlingen eller har frågor kring dopet och tro är du välkommen att höra av dig till församlingens pastor. 

Kontaktperson:
Pastor Maria Pettersson
maria.pettersson@missionshuset.com
073 783 69 86