Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Gudstjänst

I god gemenskap tillsammans med Gud firar vi gudstjänst,
oftast på söndagar kl. 10
Gudstjänsterna övergår oftast i kyrkfika där samtalen och gemenskapen fortsätter.
Se kalendern för när det är dags för nästa gudstjänst som passar dig.

Vad vi gör på en gudstjänst

Vi som möts på gudstjänst kommer från olika sammanhang och med olika bakgrund. Alla är välkomna. Under gudstjänsten samlas vi, som kristna i alla tider gjort, för att möta Gud och möta varandra. Vi tror också att Gud vill möta oss där vi är i vår vardag och i våra liv.

Barnvälsignelse

…….

Dop

……….

Vad kan jag förvänta mig?

Gudstjänsten består av olika delar. Musik, solosång och gemensam sång, blandas med undervisning från Bibeln från vår pastor eller någon annan. I slutet av gudstjänsten finns det ofta också möjligheter till förbön.

Kontaktperson:
Nils-Erik Andersson