Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Vilka är församlingen

Älgabäcksryds missionsförsamling är en levande församling på landsbygden
ca. 3 mil utanför Jönköping med över 120 medlemmar.
Vi firar gudstjänst och har olika tillställningar m.m…….
Vi är en frikyrkoförsamling ansluten till Svenska Alliansmissionen …….

Vi tror på…..

Följande text lånad från Ölmstads hemsida:

Vi tror på en treenig Gud: Fader, Son och Ande.

Vi tror att Gud har skapat världen; människor, djur och växter.

Vi tror att Jesus Kristus, Guds son, kom till jorden för att dö för våra synder så att vi kan få evigt liv.

Vi tror att Gud har sänt sin Helige Ande till oss, vilket betyder att Gud alltid är närvarande i våra liv.

Vi tror att Jesus ska komma tillbaka, och att Gud åter ska göra hela skapelsen till den goda plats som den är tänkt att vara.

Vi tror att till den dagen Jesus kommer tillbaka så är vi tänkta att leva i gemenskap, för att stötta och bära varandra och därför är vi en församling.

Vår vision…..

Vår alkoholpolicy

Vår miljöpolicy

Församlingen har en styrelse bestående av  både äldre, yngre, kvinnor o män.

Olika grupper finns i försmalingen som hjälper till på olika sätta. Vill du gå med i församlingen eller vill du hjälpa till på något sätt? Kontakta då….