Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Älgabäcksryds missionsförsamling

Vilka är vi

Vi är en samling vanliga människor med en tro på att Jesus Kristus är Guds son och vår Herre. Vi vill att vår församling ska vara en gemenskap dit alla ska känna sig välkomna! Vi vill skapa möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att finna en kristen tro som bär genom glädje och sorg i livet och att den tron får växa och utvecklas i gemenskap med andra.

Missionshuset

Församlingens mötesplats är missionshuset som ligger i Älgabäcksryd, strax utanför Ödestugu, ca 25 km söder om Jönköping. Många av församlingens omkring 125 medlemmar bor i området runt Ödestugu.

Svenska Alliansmissionen

Församlingen är ansluten till Svenska Alliansmissionen, SAM. Barn och ungdomsarbetet sker i samverkan med Svenska Alliansmissionens Ungdom, SAU. Läs gärna mer om vår tro på Svenska Alliansmission hemsida: https://alliansmissionen.se/om-oss/var-tro-och-vart-uppdrag/

Samlingar

Vi firar gudstjänst nästan varje helg, ofta på söndag förmiddag kl 10 men ibland har vi samlingar med annan karaktär andra dagar och tider.
Se vår kalender för aktuella samlingar.
Alla är välkomna till våra samlingar oavsett om man är medlem eller ej.

En stor och viktig del av församlingens arbete är barn- och ungdomsgrupperna som organiseras genom Älgabäcksryds Missionsförsamlings Ungdom, ÄMU.

Diakonalt o Ekumeniskt arbete

Församlingen är engagerad i diakonalt arbete bl.a. genom Ge För Livet, SAM-Hjälp, Sjukhuskyrkan, Hela Människan, Diakonia m.fl. Missionsarbete i Sverige och världen sker i samverkan med Svenska Alliansmissionen.

Ekumeniskt samverkar vi med Svenska kyrkan, Barnarp-Ödestugu församling samt Allianskyrkan och Pingstkyrkan i Tenhult.

Historia

Älgabäcksryds missionsförsamling bildades 1 januari 1878. Den fick då namnet Ödestugu Norra Lutherska Missionsförening. 1933 ändrades namnet till Elgabäcksryds missionsförsamling. Missionshuset uppfördes 1879.

Vision o policy

Vår vision…..

Vår alkoholpolicy

Vår miljöpolicy

Vill du vara med?

Olika grupper finns i försmalingen som hjälper till på olika sätta. Vill du gå med i församlingen eller vill du hjälpa till på något sätt? Kontakta då….