Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Ge en gåva

För att verksamheten skall fungera och för att vi skall kunna stötta de som behöver så finns det många bra sätt att ge gåvor.

Bankgiro ÄMF

5103-4940 (Swedbank)

Bankkonto ÄMF

7244-22-23694 (Swedbank)

Swishkonto ÄMF

123 081 08 38

– Ge din gåva i kollektboxen vid våra olika samlingar.

– Ge din gåva genom inbetalning till vårt Bankgiro/Plusgiro.

Använd ditt vanliga sätt som du gör för att betala en räkning.

– Ge din gåva genom överföring till vårt Bankkonto. Kontakta

din bank eller gå in på din internetbank och skapa en överföring

mellan konto.

– Ge din gåva genom automatisk överföring till vårt

Bankkonto. Kontakta din bank eller gå in på din internetbank

och skapa en överföring. Denna markerar du som

återkommande så förs summan automatiskt över med önskat

intervall.

– Ge din gåva genom swish till vårt swishkonto. Har du inte

swish på din mobila enhet, kontakta din bank eller sök på

internet ”Swish” följt av bankens namn så får du beskrivning hur

swish funkar för din bank.

Plusgiro ÄMU

Pg 857561-5

Swishkonto ÄMU

123 104 29 51