Sidan är under uppbyggnad, det kommer snart att finnas mer att hitta.

Ge en gåva

Frivillighet och ideellt engagemang är grundpelare för vår församling. Vår ekonomi bygger helt på frivilliga gåvor. Det behövs en stabil ekonomi för att bl.a. avlöna vår pastor, ta hand om vårt missionshus, köpa in nödvändigt material samt vara delaktiga i missionsprojekt runt om i Sverige och världen.

Du är välkommen att vara med och bidra genom en gåva som kan ges på olika sätt:

Bankgiro ÄMF 5103-4940 (Swedbank)

Swishkonto ÄMF 123 081 08 38

Plusgiro ÄMU 85 75 61-5

Swishkonto ÄMU 123 104 29 51

Det går också bra att ge kontanter i kollektboxen vid våra olika samlingar.

Du kan också ge en gåva genom kyrkoavgiften, läs mer här:  https://alliansmissionen.se/ge-en-gava/kyrkoavgiften/